Öland

Smuts kan läcka in i dricksvattnet

I hälften av granskade lantbruk på Öland finns risk att smuts läcker ut i dricksvattnet.

Borgholms energi har hittills granskat 65 lantbruk, efter ett sjukdomsutbrott förra sommaren när förorenat vatten från en privat brunn kmmit ut i det kommunala dricksvattnet.

Enligt Ölandsbladet har de granskade vattensystemen visat att det fanns brister i över hälften av dem. Bristfälliga kopplingar kan vara en hälsorisk för de hushåll som har kommunalt vatten.

– För mig som VA-chef känns det besvärligt att se att det finns sådana risker, säger Jörgen Ljungholm på Borgholm energi till Ölandsbladet.

– Vi måste så fort som möjligt eliminera dessa riskabla kopplingar.