Västervik

Fördjupning av farled är klar

1:40 min

Fördjupningen och breddningen av farleden in till Västervik är nu klar och slutbesiktning sker om några dagar.

Det har varit omfattande sprängningar och muddringar i farleden. Projektet som kostat uppemot 50 miljoner kronor innebär att tolv bergsklackar från Tallskärshålet och in till Lucernhamnen tagits bort och gör att djupet nu är tio meter och bredden 150 meter, mot tidigare 60 meter.

Större fartyg och färjor kan angöra

Olli Väätäjä som lett projektet säger att den hårda vintern fördröjt arbetet, men att man nu är nöjd med resultatet.

– Över 200 meter långa fartyg, inklusive färjor kan nu angöra Västervik och sjöfarten är nu mycket säkrare, säger Olli Väätäjä till P4 Kalmar Sveriges Radio.

Carl-Johan Carlstedt VD i företaget VLI som sköter hamnen säger att förutsättningarna nu ökar för att få in mer och större transporter till hamnen.

Och Bruno Nilsson på kommunen säger till P4 Kalmar att Västerviks hamn nu lämnat gärdsgårdsserien och nu gått upp en bra bit i divisionerna när det gäller hamnar.