ÖLAND

Fel på reservel till Öland

Ett fel har i dag uppstått på en av de två reservkablarna för el till Öland. Det betyder en något minskad säkerhet i elöverföringen.

Samtidigt är den ordinarie matningen i drift och ytterligare en kabel finns numera som reserv.

I höstas blev hela Öland strömlöst då ett fel uppstod i reservmatningen samtidigt som den enda ordinarie kabeln var ur drift på grund av underhållsarbete

Hos EON vet man ännu inte vad dagens fel beror på, men teknisk utrustning är på väg som kan mäta fram var felet är.

En ny reservkabel till Öland skall i bästa fall vara på plats under 2012