mönsterås

Kritik mot särskoleplacering

Mönsterås kommun krävs på skadestånd för att inte ha gjort rätt när de placerade en pojke i särskolan.

Flera kommuner har kritiserats av skolinspektionen för att ungdomar gått i särskola utan att det gjorts någon tillräckligt utredning innan som visar att de behövde det.

En mamma till en 20-årig pojke i Mönsterås har nu anmält kommunen där och menar att han kunde ha gått i vanlig skola istället.

Tidigare i år fick en skånsk kommun betala ut skadestånd till en familj efter en felaktig placering i särskola.