Norje

Sweden Rock överklagar böter

Sweden Rock vill att Högsta domstolen river upp fyra domar som lett till att festivalen fått betala sammanlagt 200 000 kronor i böter för alltför höga ljudnivåer vid 2009 års festival.

De konserter som ska ha överskridit decibelgränserna gäller grupperna Tracenine, Hysterica, Witchcraft och Rage.

Sweden Rock ber om mer tid för att vidareutveckla grunderna för sitt överklagande.