Kalmar län

Otillräcklig vård för anorektiker

1:38 min

Bara fyra av 21 landsting kan erbjuda specialiserad heldygnsvård, slutenvård, för patienter med svåra ätstörningar.

Inte heller i Kalmar läns landsting har anorexivården egna inläggningsplatser

Det är P1-programmet Kaliber som varit i kontakt med samtliga 21 landsting eller region i Sverige.

De patienter som kräver inläggning hänvisas i många landsting istället till barn- och ungdomspsykiatriska kliniker, BUP, men också här finns ett underskott av vårdplatser.

Margareta Olsson är enhetschef för AnorexiBulimicenter i Kalmar, som är beroende av andra kliniker för de patienter som behöver vård dygnet runt.

– Vi har inga egna inläggningsplatser, vi använder då oss av vuxenpsyk och barnpsyk, medicinkliniken och barnkliniken. Hade jag fått önska hade vi haft egna inläggningsplatser där det fanns personal som var klart kopplad till oss, säger hon.

Svårt få remiss

Hanna Kihlander, pressansvarig på riksföreningen norexi-bulimikontakt, tycker det finns för få heldygnsplatser och att det är för svårt att få landsting att betala för vård utanför det egna länet.

– Det finns ställen i Sverige som har väldigt bra resultat på att få personer friska från ätstörningar och patienter vill komma dit. De vill bli friska, de vill komma dit. Men de har väldigt svårt att få remisser från sina egna landsting till de här platserna. Mycket har väl att göra med att det är en ekonomisk fråga, säger hon.

Margareta Olsson tror också att ekonomin är avgörande.

– En slutenvård, det kostar ju en del. Det här är en patientgrupp som kräver väldigt mycket kompetens när man jobbar med dom. Det är också långa sjukdomsförlopp. Man behöver ju bemöta den här gruppen på ett sätt som gör att det är professionellt hela vägen. Är man på en allmänmottagning där det blandas så är det  inte så lätt för personalen att behandla patienterna efter de riktilinjer vi vill.