Västervik

Fara när sjösäkerhetsanordningar är sönder

1:28 min

Nu i sommar har flera viktiga sjösäkerhetsanordningar i och runt Västervik inte fungerat som de borde.

Det har gällt både fyrljus och prickar, men också den automatiska telefonsvarare som ska ge information från Västerbådans fyr, precis utanför Västervik.

Men den har varken kunnat ange vindriktning eller vindstyrka utan bara rabblat samma vattennivå hela sommaren.

Ska lagas i veckan

Hjälpen till sjöfarare från den stora Västerbådans fyr utanför Gränsö har varit skral i sommar och på Sjöfartsverket som ansvar för den beklagar man bara att telefonsvararen inte fungerat och Tommy Gardebring på verket säger, efter en liten undersökning, att det i alla falla står i pappren att felsökning ska ske vecka 32.

Vad som ligger bakom felet vet ingen, men kanske har ingen rapporterat det eller också får vi skylla på semestrarna, säger han.

Fel på fyrljus

Andra saker som sjöfarare lagt märke till och som gjort nattsegling in till Västervik lite äventyrligare är att ett av fyrljusen vid Blockholmshålet inte lyst som det borde, nått som hamnens operatör ansvar för och som den nu lovar undersöka, och kolla sanningshalten i klagomålen.

Annat som stört sjöfarare är att en och annan prick i farleden in till Västervik kan ha stått fel, men där säger sjöfartsverket att det kan ha att göra med att man för inte så länge sen blev klar med den stora breddningen av farleden till till Västervik, och att det skett förändringar och att nya sjökortet ännu inte kommit ut, något som den gör nu i september.

Om de här sakerna orsakat nån skada i sommar finns ingen rapport om, däremot visar kontakterna med ansvariga att de nu tar bristerna på allvar och lovar undersöka dom - även om det kan tyckas lite sent på turistsäsongen.