Kalmar län

Fler anställs på Samhall

Det statliga bolaget Samhall fortsätter att nyanställa.

Under första halvåret fick 70 personer med funktionsnedsättning anställning på Samhall i Kalmar län. En orsak är att andra företag i högre grad rekryterar medarbetare direkt från Samhall.