Öland

Cykelled från fyr till fyr

Inom några år ska det finnas en cykelled på Öland kallad "fyr till fyr". En led som kommer bli nästan 14 mil lång. Satsningen kommer kosta 22 miljoner kronor. 

Bakom satsningen finns de båda Ölandskommunerna som fattar slutgiltiga beslut nu i veckan, Regionförbundet och Trafikverket. Trafikverket anser nämligen att projktet är av nationellt intresse. Man hoppas också få EU-bidrag.

Etapp 1 av projektet ska genomföras under perioden 2012-2014, det uppger Regionförbundet i ett pressmeddelande och projekteringen startar nu i höst.

En del av leden kommer bestå av bilvägar, men det finns redan många cykelvägar som ska användas.

Har stor attraktionskraft

– Erfarenheter från andra länder visar att cykelturistleder har en stor attraktionskraft för besökare, säger Håkan Brynielsson, regiondirektör.

– Det skapar i sin tur en ökad efterfrågan och nya affärsförutsättningar för hotell, pensionat, bed and breakfast, vandrarhem, restauranger, cykeluthyrare med flera på Öland. Samtidigt kan trafiksäkerheten radikalt förbättras, avslutar han.