Kalmar län

500 får gratis tandundersökning

1:12 min

7 000 människor i Kalmar län ska också få svara på hur det står till med tänderna. Undersökningen är en av de största i sitt slag i Sverige.

Hur svenskarna generellt sett mår i munnen är ganska okänt. Ingen vet säkert hur det står till med våra tänder. Just nu pågår flera forskningsprojekt som ska ta reda på det.

I Skåne är man i sluttampen på en stor undersökning. Malmö högskola hjälper också till med en ännu större kartläggning av munnar i Kalmar län.

Många väntar tills det gör ont

– Jag är väldigt nyfiken på detta, säger Gunilla Rosén som jobbat inom Folktandvården i Kalmar län i många år.

Hon är en av tandläkarna som kommer att genomföra de 500 gratis undersökningar av munnen och tänderna som ingår i kartläggningen. Urvalet kommer att styras av slumpen, men kanske får du inom kort ett telefonsamtal från Folktandvården med erbjudandet.

7 000 personer i Kalmar län ska också få svara på enkätfrågor om hur det står till med tänderna och hur ofta de går till tandläkaren. Vissa människor väntar med att kolla upp sina tänder tills det blir akut eller gör ont. Hur många det är som gör så är okänt, vilket både förvånat och oroat politikerna.

Få liknande undersökningar

Siffrorna från kartläggningen ska sedan skickas till Malmö högskola för att få fram ett resultat. Det färdiga resultatet ska sedan analyseras i Kalmar. Undersökningen är en av de största som någonsin gjorts i Sverige.

– Så här omfattande undersökningar är kostsamma, stora och kräver väldigt mycket, säger Anders Nylander som är tandvårdschef på Folktandvården i Kalmar län.

Det kan vara ett skäl till att det inte finns så många liknande studier.

– De undersökningar som finns att jämföra med är ofta gamla.