Växjö stift

8,7 miljoner till orgel

Domkyrkan i Kalmar får 8,7 miljoner kronor av Växjö stift för ombyggnad av kyrkans orgel. Det är mest av alla kyrkor i stiftet när det delas ut 50,6 miljoner kronor i kyrkoantikvarisk ersättning 2012.

Pengarna som stiftet delar ut är statliga pengar som är en ersättning till Svenska kyrkan för att de skyddade kyrkornas kulturhistoriska värden ska upprätthållas och bevaras.

Bland annat ska pengarna gå till renoveringar, klimat- och enerigutredningar och konserveringar av kyrkliga inventarier, så som textilier, inbrottslarm och liknande.

Ytterligare pengar kommer delas ut senare i år.