Sveriges

Gula fläckar kan visa på hjärtinfarktsrisk

Gula, upphöjda fläckar runt ögonen kan vara ett tecken på en förestående hjärtinfarkt. Det är danska forskare som i en studie i British Medical Journal visar att personer med gula fläckar runt ögonen löper högre risk att drabbas av en hjärtinfarkt, jämfört med personer utan fläckar.

Det forskarna avser är så kallade xantelasmer, det vill säga de gula, upphöjda och väl avgränsade fläckar, som en del personer har på eller runt ögonlocken.

Forskarna, som är knutna till sjukhuset i Herlev i Danmark, började med att följa knappt 13 000 danskar på 1970-talet. 4,4 procent av deltagarna hade en eller flera xantelasmer. 30 år senare hade knappt 2 000 drabbats av en hjärtinfarkt, 3 700 fått en hjärtsjukdom och 8 500 hade dött.

48 procents ökad risk

Det visade sig att de som hade xantelasmer hade en 48 procents ökad risk att drabbas av hjärtinfarkt. Risken för att de hade fått en hjärtsjukdom eller dött var också förhöjd.

Eftersom xantelasmer till stor del består av kolesterol, tror forskarna att personer med dessa fläckar har lättare för att ta upp och lagra kolesterol i kroppen, men även i blodkärlen - vilket kan leda till hjärtinfarkt.

Johan Nilsson/TT