Kalmar län

Svag omvärld präglar budgeten

1:41 min

Tåg, biogas och slakt är tre punkter i årets budget där Kalmar län kommer att bli vinnare, det menade länets alliansriksdagsmän när höstbudgeten presenterades idag. Årets budget är som att både gasa och bromsa på samma gång tycker Jörgen Andersson (M) från Överum.

– Först och främst är det viktigt att konstatera att vi har ett omvärldsläge som är allvarligt. Det är oroligt runt omkring oss, därför är det viktigt att ha en budget i balans.

Vad i budgeten kommer länet till del?

– Att vi satsar på arbetsmarkandsåtgärder som gör att det blir enklare för ungdomar att få arbete och fotfäste på arbetsmarknaden.

Det är fyra punkter som länets riksdagsmän för allianspartierna framhåller.

Det är 140 nya platser på Linnéuniversitetet. Satsningar på infrastruktur, det handlar om kust till kustbanan och bättre it på landsbygden. Sänkta slaktavgifter och en satsning på biogas.

Till sist pekar man på kulturlyftet där en del pengar hamnar hos Rock City i Hultsfred.

Däremot sägs inget i budgeten om när pensionärerna ska få mer i plånboken.

– Det finns väldigt stora skillnader i pensionärsgruppen. Att vi satsar specifikt på  den mest utsatta gruppen, de fattigaste pensionärerna är vikigt, och det tycker jag att den här budgeten tydligt visar.