Kalmar

Ja till elevvårdsprogram

1:37 min

Kalmar kommun har beslutat att elevvårdsprogram skall användas i skolan men lärarna ska bara behöva använda de delar man tycker fungerar.

Det vanligaste programmet i Kalmar är SET (social och emotionell träning). Ett program som har fått både ris och ros.

Efter den kritik som kommit beslutade sig Barn och ungdomsnämnden att låta förvaltningen göra en utredning på hur SET används i skolorna i Kalmar idag.

Utifrån det kommer Barn och ungdomsnämnden nu med ett förslag på hur SET skall användas i fortsättningen.

Livskunskap

Funkaboskolan är en av de skolor som använder SET, här används det för årskurs sex och sju. När P4 Kalmar besöker skolan har Alexandra Waldén lektion i livskunskap med en av sexorna. På Set lektionerna skall Barnen bland annat lära sig att lösa konflikter och problem, hantera starka känslor och våga säga nej.

Det har funnits kritik mot SET, en kritik har varit att lärarna känner sig för styrda av manualen och därför inte anpassar undervisningen till vad barnen behöver just för tillfället. Det är just denna kritik som Barn och ungdomsnämnden haft som underlag när de tagit fram ett förslag för hur SET skall användas i skolorna i fortsättningen. 

Jonas Hellberg ordförande i Barn och Ungdomsnämnden, berättar.

– Ansvaret ligger hos lärarna, man ska som lärare inte känna att man skall använda metoden fullt ut och rakt av. Man har ansvaret att välja med sitt omdöme och sin profession de delar som man tycker är bra för just sin elevgrupp.

Tydliga riktlinjer 

Om Barn och ungdomsnämndens förslag röstas fram i nämnden så skall alltså SET eller liknande elevvårdsprogram fortsätta att användas på skolorna i Kalmar. Men lärarna skall få tydligare riktlinjer om att använda sitt omdöme i val av övningar.

För Alexandra Waldén blir det dock inte så stor skillnad eftersom hon alltid har känt sig fri att använda materialet så som hon anser passar den klass hon har.

– Vissa övningar passar inte till alla grupper och då måste man få välja bort dem. Ibland måste man få anpassa materialet till den klassen man har, berättar Alexandra Waldén, lärare på Funkaboskolan.