Öland

Ny teknik kan ge mer el i ledningarna

1:40 min

Det finns fortfarande ingen lösning för hur man ska kunna bygga ut vindkraften på Öland. I dag räcker inte ledningskapaciteten till för att ta emot el från fler verk, trots att intresset finns att bygga nya. Agne Hansson som är regeringens vindkraftssamordnare säger att han bland annat hoppas på nya tekniska lösningar.

 – Där näten är fulla har du problem och det har du på Gotland och Öland, säger regeringens vindkraftsamordnare Agne Hansson i Gamleby.

Hämmar det utbyggnaden?

– Det gör det till viss del i vissa områden. Jag vill inte säga att det gör det generellt, det finns kapacitet och förslag på lösningar. Det gäller bara att fatta besluten.

Ingen hare egentligen tänkt på vindkraft och andra mindre energikällor utan har betraktat dem som marginella. Men i dag har de många små energikällorna blivet stora.

Och då elstamnätet byggdes så skulle kraften komma från norr och från våra kärnkraftverk, det gör att anslutningarna för vindkraften nu kostar stora summor och frågan är ven som ska betala.

Som det är nu så får den första som vill in och kräver utbyggnad av nätet stå för hela kostnaden . Det ger en såkallad tröskel effekt.

Och när besluten kommer så är det ändå många år kvar innan ledningar kan byggas, det tar minst 5 år.

Men det forskas i ny teknik som kan komma snabbare än väntat och ge en bättre lösning

– Det kan kanske till och med räcka med de näten vi har idag om du har en reglering på ett smart sätt, digitalt eller på annat sätt. Man forskar och jobbar på det.