Borgholm

Kvinna krävdes på 200 000

En kvinna i 35-årsåldern från Borgholms kommun tvingades betala tillbaka 200 000 kronor till Försäkringskassan. Föräldrapenning, barnbidrag och flerbarnstillägg hade betalats ut utan att kvinnan hade rätt till det.

Kvinnan hade inte anmält att hennes situation förändrats och när Försäkringskassan kontrollerade hur hon bodde upptäcktes att för mycket pengar betalats ut.