Kalmar

Möte urartade - chef anmäler professor

1:32 min

Kanslichefen Torbjörn Nilsson på Linnéuniversitetet har anmält en av universitetets egna professorer för att ha skrikit och hotat en av de anställda under ett möte för några veckor sedan.
Rubriceringen är "kränkade särbehandling"

Professorn själv, Alf Månsson, misstänker att det finns en dold agenda bakom anmälan och tillbakavisar helt anklagelserna.

– Det var faktiskt inget hot, jag höjde alltså rösten, det här tolkar de som kränkande särbehandling, vilket är fullkomligt absurt, säger Alf Månsson.

Det var under ett fakultetsnämndmöte för några veckor sedan, där budgeten togs upp, som Kalmarprofessorn tappade fattningen och skrek och gapade åt en anställd på nämndskansliet som bereder ärendena.

"Nu är du tyst, du har pratat länge nog", skrek han åt kvinnan, som uppfattade det som ett hot. Fullständigt oacceptabelt och respektlöst beteende av professorn, anser kvinnans chef Torbjörn Nilsson och anmälde honom till personalavdelningen.

Som i sin tur rubricerade händelsen som "kränkande särbehandling", en allvarlig anklagelse. Nilson skriver också det som hänt tyvärr är ett utryck för en generell nedlåtenhet och respektlöshet från akademikers sida gentemot tjänstemän på förvaltningen, vilket är ett stort problem i sig för arbetsmiljön.

Alf Månsson är chockad över anmälan, han ångrar att han skrek och har också bett om ursäkt för det, och trodde saken var utagerad, säger han. Han betonar också att han tycker stödet från de personer som jobbar på kansliet är mycket bra, och är djupt upprör över att bli anklagad för kränkande särbehandling: 

-- Vad är detta, att jag höjt rösten en gång? Man måste komma ihåg att det finns två saker i anmälan, dels att jag blev arg men även att jag kritiserade de ökande kostnaderna för den centrala förvaltningen, säger Alf Månsson.

Och Alf Månsson har tänkt tanken att anmälan kan vara en hämnd för att han återkommande kritiserat de ökade kostnaderna för adminisationen efter fusionen.

– Det är naturligt att man gör det, man undrar över det verkliga syftet. säger Alf Månsson.

– Jag ber om ursäkt för att jag skrek, men jag kommer aldrig att sluta kritisera den ökade kostnaden för administrationen på Linnéuniversitetet, som går ut över kvaliteten på undervisning och forskning, fortsätter han.

Torbjörn Nilsson vill inte kommentera anmälan.