Kalmar län

Landstinget köper vindkraftverk

Om ett par år hoppas Landstingsledningen ha fått ner elkostnaderna med cirka 20 procent genom att man blir ägare till tre vindkraftverk. Investeringen beräknas till omkring 100 miljoner kronor och är med i den budget som presenteras idag.

Man ligger i startgroparna för en upphandlingsprocess där man hoppas knyta upp samarbetspartners. Målet hälften av landstingselen 2013 eller 2014 ska komma från vindkraften.  I dag köper landstinget el för ungefär 32 miljoner per år.