Kalmar län

Fick hjärtinfarkt trots lugnande besked från sjukvården

En man som skickades hem från Västerviks sjukhus med lugnande besked om sina bröstsmärtor avled av en hjärtinfarkt bara några dagar efter det att han sänts hem från sjukhuset. Nu anmäls händelsen enligt lex Maria.

När mannen var på sjukhuset uppfattades EKG och andra prov som normala, men en eftergranskning visade att så inte var fallet.

Det lugnande beskedet kan ha gjort att mannen väntade med att kontakta sjukhuset då.