Kalmar län

Satsar trots sämre ekonomi

1:10 min

Trots dystra ekonomiska prognoser med cirka 100 miljoner mindre i skatteintäkter fram till 2014 så lovade de tre majoritetspartierna i landstinget att det inte blir några personalminskningar i vården under 2012.

– Det är inte aktuellt, klargjorde landstingsstyrelsens ordförande socialdemokraten Anders Henriksson när företrädare för de tre partierna åkte runt i länet och gav presskonferenser under måndagen.

– Budgeten är balanserad och innebär väl avvägda prioriteringar. Den innehåller inga besparingar eller patientavgiftshöjningar. Stora nya satsningar får stå tillbaka. Fokus ligger i huvudsak på att utveckla den befintliga vården, säger Anders Henriksson (S), landstingsstyrelsens ordförande.

Satsning på hjärtsjukvård

Ett konkret förbättringsområde där medel avsätts är hjärtsjukvården.  Behovet av att göra röntgenundersökningar av blodkärlen ökar. Patienter ska i högre utsträckning ges vård på hemmaplan när det exempelvis gäller behandling av olika former av hjärtklappning. Därför innehåller budgeten en stor satsning på ny utrustning samt nytt laboratorium. Konkret investeras 27 miljoner kronor för ombyggnation och investering/uppgradering av PCI-verksamheten.

Några satsningar för att patienter ska kunna få tätare dialys fanns dock inte med i budgeten. Dessutom höjs taxan i tandvården med sex procent.

De rödgröna utlovar även en satsning på kollektivtrafiken. Landstinget blir ensam huvudman efter årsskiftet. Ambitionshöjningen innehåller tätare bussturer mellan kommunhuvudorterna, utbyggd tågtrafik och pendeltågstrafik. Man satsar 37 miljoner under 2012. Man utnyttjar långt ifrån skattehöjningen på 25 öre som väntar från årsskiftet, men löftet om satsningar på sikt står fast.

Oppositionen kritisk

Mycket ord men lite handling, så kommenteras landstingsbudgeten av oppositionsledaren Christer Jonsson, C

När det kommer till förslag till åtgärder så saknas dessa helt. Det är särskilt märkligt när det gäller bekämpandet av den ojämlika vården, där de rödgröna lyfter fram problemen, men sedan inte gör någonting,