Skogsstyrelsen har inte råd att skydda skogen

1:50 min

I takt med att priset på skog ökar blir det allt svårare att bevara och skydda olika växter och djur i en välmående biologisk mångfald. De pengar Skogstyrelsen och länsstyrelserna får för att kunna köpa upp skog för att skydda den hänger nämligen inte med prisutvecklingen.

I dag har Skogsstyrelsen bara pengar till att skydda en fjärdedel så mycket skog jämfört med vad pengarna räckte till 2002.

På tio år har priset på skog i genomsnitt fördubblats i Sverige. Om en skog ska bevaras för dess växter och djur är det länsstyrelserna eller Skogsstyrelsen som köper upp och får betala.

Markägarna ska enligt en lagändring förra året också få en högre ersättning om skogen ska bevaras i stället för att bli till timmer. Men trots prisökningen har anslagen till Skogsstyrelsen i princip legat still sedan 2002, enligt Skogsstyrelsen.

– Det innebär att vi ibland tvingas se att en del skogar avverkas i stället för att skyddas. Flera arter hotas och försvinner, säger Johan Åberg som jobbar med områdesskydd på Skogsstyrelsen.

Svenska regeringen har som mål att 17 procent av den svenska skogen ska bevaras för att skydda den biologiska mångfalden.

I Östergötland var målet att två procent av skogen skulle vara skyddad redan till år 2010. Men precis som i flera andra län har länsstyrelsen i Östergötland inte råd att köpa skog till så många och stora naturreservat som de politiska målen säger.

Målet om att skydda två procent av skogen kommer att vara uppnått tidigast 2018, enligt länsstyrelsen i Östergötland.

– Det är en enkel ekvation. Priserna ökar men det gör inte anslagen. Mindre skog skyddas, säger Maria Taberman på länsstyrelsen i Östergötland.