Öland

Bönder släppte inte ut sina kor

Två öländska lantbrukare påstår att de inte har tid att släppa ut sina kor på bete varje dag. Nu anmäls de av Länsstyrelsen misstänkta för brott enligt djurskyddslagen.

De båda lantbrukarna, en man och en kvinna på Öland, har 115 kor.

Djuren står uppbundna inomhus i 6 rader, och det är bara två av raderna som släpps ut på bete varje dag.
Det innebär att kossorna bara kommer ut i hagen var tredje dag, trots att lagen säger att de ska vara ute minst 6 timmar om dagen.

Lantbrukarna har vid flera tillfällen blivit tillsagda att rätta till felet, men skyller på tidsbrist och att hagen är för liten för att rymma alla kor.