Kalmar

Harrison skriver Kalmars historia

5:09 min

Kalmar kommun tar hjälp av historieprofessorn Dick Harrison för att sprida kunskap om Kalmars historia. Han har fått uppdraget att sammanställa ett dokument som ska användas av kommunen.

– För den som kan historia är det givetvis inte så mycket nytt, säger Dick Harrison till P4 Kalmar.

-- Men det finns en hel del utgrävningar, resultat, en hel del fynd och dessutom allmänna överblickar när man sätter Kalmar i relation till övriga Östersjön som sällan har gjorts och inte heller letat sig in i standardhistoriken. Mitt jobb är försöka att plocka fram godbitar och försöka få det att framstå som något nytt, helt. Det ska dessutom göras på ganska lite utrymme och det gör att det är en ganska stor utmaning, men det är kul.

Dick Harrison kommer arbeta med detta de närmaste månaderna, så senast i början av 2012 ska dokumentet vara färdigt.