Oskarshamn

Wahlström får sluta som socialchef

Oskarshamns politiska topp och kommundirektören är inte nöjd med socialförvaltningens chef. Nu får Ingvar G Wahlström 18 månadslöner och avgångsvederlag. Samtidigt börjar Oskarshamn leta efter hans efterträdare.

Socialförvaltningen i Oskarshamn har försökt skära i kostnaderna, men samarbetet mellan kommunens högsta ledning och förvaltningen har inte gått friktionsfritt.

Så här skriver kommunen i ett pressmeddelande:

Vi har nu kommit till en punkt när de politiska ledningarna för socialnämnden och kommunstyrelsen samt kommundirektören menar att ledningen inte fungerar tillfredställande på socialförvaltningen.

Vi har också kommit fram till att det förändringsarbete som ligger framför socialförvaltningen skulle gynnas av en ny förvaltningschef.

Fram tills dess att en ny socialchef är på plats ska arbetet ledas av de fyra områdescheferna och Rolf Persson från kommunens strategienhet.