Kalmar

Länet tar emot 616 nya svenskar

Kalmar län räknar med att ta emot fler nyanlända svenskar än vad man gjort tidigare. 2012 kommer 616 nyanlända att komma till länet, det är en ökning med 136 personer jämfört med i år.

Detta är en överenskommelse mellan länsstyrelsen och kommunerna. Eftersom befolkningen har minskat i nästan alla länets kommuner har Kalmar län utrymme för inflyttning och nyanlända.

Antalet fastställs av Arbetsförmedlingen, Migrationsverket och länsstyrelsen. Sedan fördelas de nyanlända svenskarna på länets kommuner. Det är länsstyrelsen som kommer överrens med kommunerna om mottagandet av nyanlända.