Blankaholm

Butikens nya ägare satsar på mat

1:22 min

I november kommer en familj att ta över Blankaholms lanthandel som hotats av nedläggning. Familjemedlemmarna tycker att det är viktigt att rädda servicen på orten. Nu tänker de satsa på matvarorna.

– Det är fruktansvärt spännande men det är en utmaning, säger Carolina Håkansson som är en av äventyrarna som tar över.

Butiksägaren sedan sju år kastade nu i sommar in handsken sedan han fått se antalet kunder och omsättning stadigt minska. De nya ägarna, mamman Sonja Fransson med två döttrar, däribland Carolina Håkansson, driver i dag både camping och alltjänstfirma på orten. De har vågat ta upp verksamheten igen, för att inte den egna orten ska bli utan affär.

– Det är lite som så att man tänker lite med hjärtat, säger Carolina Håkansson.

– Vi behöver en butik i Blankaholm.

Men hur ska ni få lönsamhet i butiken?

– Vi tror på att förnya butiken och satsa på matvaror och inte en massa saker runtikring.

Och det kommer ortsborna att ställa upp på?

– Det får vi verkligen hoppas. Vi gör det inte bara för egen skull utan för hela Blankaholm och alla som bor runtikring.