Mönsterås/Växjö

Kraftigt vinstras för Södra

Det går sämre för Södra än vad det gjort tidigare år. Branden i Södra Cell Mönsterås sägs vara en anledning till de försämrade resultaten.

Den medlemsägda skogskoncernen redovisar en vinst efter finansnetto på 731 miljoner kronor för årets nio första månader. Under samma period förra året var vinsten 2 009 miljoner kronor. Vinsten har alltså mer än halverats.

Även omsättningen har sjunkit, till 13 943 miljoner kronor från 14 978 miljoner.

Andra anledningar till att det nu går sämre för koncernen är enligt Södra högre virkeskostnader, valutakurseffekter, lägre leveransvolymer och en svag marknad för sågade trävaror.