Framtidens region

Oskarshamn följer med söderut

1:20 min

Vid ett möte på torsdagskvällen beslöt socialdemokraterna i Oskarshamn att förorda att kommunen ansluter sig till en sydsvensk storregion, med Skåne, Kronoberg och Blekinge.

- Helst vill vi se en lösning med Småland som bas, men det finns inget sånt realistiskt alternativ och i den sitautionen så diskuterar man att då gå söderut.

Ulf Nilson i den socialdemokratiska ledningen i Oskarshamn säger att regionfrågan är komplicerad eftersom positionerna bland många län fortfarande är oklara men att söderut idag verkar vara det enda realistiska allternativet som står till buds. 

En region med bara Östergötland och Kalmar län är för litet enligt region- och landstingsföreträdarna för de bägge länen.

I Jönköping som Oskarshamn gärna vill ha med i en smålandsregion har det blivit en total låsning, säger Ulf Nilsson, där politikerna drar åt tre olika håll och Kronoberg blickar ju söder ut.

Östergötland, som ännu är ett stort frågetecken i regionfrågan träffade igår representanter för Sörmland, Västmanland och Uppland, för att diskutera en storcirkelregion runt Stockholm. Och där säger Sörmland att man inte vill ha med några söder om Östergötland, berättar Ulf Nilsson som poängterar att för Oskarshamn har senaste årens samarbete med Kalmar blivit allt viktigare.

- Vi gör ju bedömningen att Kalmar och Oskarshamn mycket väl kan bli kanske landets tionde tillväxtområde, säger Ulf Nilsson.

Samtidigt har företrädare för kommuner i norra delen av Kalmar län som Vimmerby och Västervik gjort klart att de hellre blir sambo med Östergötland än går söderut. I så fall skulle en ny länsgräns gå norr om Oskarshamn.

Oskarshamns kommunalråd Peter Wretlund hänvisar till en presskonferens nästa vecka. Då tar kommunstyrelsen ställning till remissen från landstinget om en sydsvensk region.