Örebro/Kalmar

Kalmarpolitiker i M-toppen

Malin Petersson (M) oppositionsråd i Kalmar kommun blev invald i Moderaternas partistyrelse på lördagsförmiddagen i samband med partistämman i Örebro.

– Det är viktigt för mig att få med det kommunala perspektivet i styrelsearbetet när vi ska utveckla vår politik. Vår valanalys visar ju att förnyelsearbete i kommunerna måste prioriteras om vi ska kunna vinna fler kommuner. Där tror jag att jag kan göra en insats, säger
Malin Petersson som suttit med i arbetsgruppen som tagit fram Moderaternas kommunpolitiska handlingsprogram som stämman fattar beslut om i helgen.