Kalmar

Bränder ska diskuteras på stormöte

På söndagen möts Bergabor och kommunala företrädare i Kalmar för att bilda en kommision som ska vända den negativa utvecklingen i kalmarstadsdelen som kulminerade i och med branden i Berga Centrum.

Förutom de boende är andra aktörer som polis, räddningstjänst, skola och kommunala tjänstemän inbjudna till ett stormöte vid femtiden idag i matsalen på Östra Funkaboskolan.

Målet är att fånga upp flera ideer om hur stadsdelen ska kunna utvecklas och bli mer tryggt efter den uppmärksammade branden i Berga Centrum.

En särskild kommission kommer bildas på mötet som får i uppgift att driva arbetet framåt.