Öland

Lökodlare får använda Totril igen

Växtskyddsmedlet Totril får användas i Sverige igen under odlingssäsongerna 2012, 2013 och 2014. Det godkänns av Kemikalieinspektionen. Vid årsskiftet infördes ett förbud mot Totril, som grundade sig i ett EU-direktiv. Det slog hårt mot Öland, som odlar cirka 25 procent av all svensk lök.