Kalmar län

Fler drabbade av plötslig spädbarnsdöd

1:27 min

Antalet fall av plötslig spädbarnsdöd har ökat. Sedan början av 90-talet har antalet fall minskat, men under de senaste fyra åren har alltså kurvan vänt igen och pekar kraftigt uppåt. Nästan dubbelt så många spädbarn har dött 2010 jämfört med för fyra år sedan.

Margaret Aldman i Västervik är en av länets mest erfarna barnläkare, och hon oroas av de nya siffrorna.

– Man är oroad att det är en  tendens som ska fortsätta öka och vi vet att 2006 kom det ut allmänna råd från socialstyrelsen om hur barnen ska sova och det är det som ändrat trenden från att så många barn dog i början på 90-talet  till att det har sjunkit så mycket är att spädbarn numera råds att sova på rygg.

Känner du trygg att riktlinjerna är rätt eller tvivlar du?

– Nej det gör jag inte. Vi tror nog inte att det behöv massa nya råd utan att man lever upp till de gamla som funnits i ett antal år.