Vimmerby

Börje Forss får pris för sitt engagemang

På FN-dagen igår så delades för första gången Kalmar läns FN-pris ut, ett pris som ska gå till personer eller organisationer i Kalmar län som genomfört betydande insatser i FN:s anda. Och det första pristagaren blir Börje Forss från Storebro i Vimmerby kommun.

Han får priset för sitt långa engagemang för funktionshindrade barn och deras familjer i Tanzania och för arbetet med information i Kalmar län kring FN:s arbete.

Börje Forss var också med och startade Vimmerby/Hultsfreds FN-förening 1989 och var under många år dess ordförande.

– I både tanke och praktisk handling har Börje Forss visat att FN-tanken ligger honom varmt om hjärtat, säger Niklas Carlsson, ordförande i Svenska FN-förbundet i Kalmar län till P4 Kalmar.