Kalmar län

Alkohol gör att vi struntar i kondom

Alkohol har en direkt påverkan på människor benägenhet att ha samlag utan kondom. Och ju mer vi dricker, desto större är sannolikheten att vi struntar i den, enligt en ny studie.

Att osäkert sex, det vill säga sex utan kondom, kan sprida sjukdomar som hiv vet alla.

Trots det har spridningen av hiv och andra sexuellt överförbara sjukdomar i Västeuropa varit tämligen konstant de senaste årtiondena.

Förekomsten av alkohol har pekats ut som en förklaring, men det har varit svårt för forskarna att visa om det är alkoholen i sig eller om det mer handlar om personlig läggning.

Mätte alkoholhalten

Kanadensiska forskare har nu analyserat 12 andra studier där deltagarna var uppdelade i två grupper. I den ena gruppen fick deltagarna alkohol, i den andra placebo. Samtidigt som alkoholhalten i deltagarnas blod mättes, fick de svara på frågor om deras inställning till att ha oskyddat samlag.

Det visade sig att det finns ett direkt samband mellan alkoholhalten i blodet och viljan att ha oskyddat sex. För varje 0,1 gram alkohol per liter blod, ökade sannolikheten för oskyddat sex med 5 procent.

Enligt forskarna förklarar studien, som publiceras i Addiction, varför fulla människor, även de som löper stor risk att smittas, ofta struntar i kondom.

Johan Nilsson/TT