Kalmar län

Dröjde innan hjärntumör upptäcktes

Det tog tid innan Länssjukhuset i Kalmar lyckades diagnostisera en hjärntumör. Nu Lex Maria-anmäler en läkare fallet.  Det handlar om en kvinna med epilepsi, som sökte hjälp för att hon led av kramper - trots att hon fick medicin för det.

Kvinnan genomgick en undersökning med datormografi, men den visade inget som läkarna tyckte var anmärkningsvärt.

Trots det fortsatte kvinnans problem, och det var först efter att tre olika sjukhus varit involverade i utredningen som man kom fram till att det var en hjärntumör som orsakade hennes besvär.