Västervik

Bebis fick fel dropp

En för tidigt född pojke på Västerviks sjukhus fick fel dropp. Nu Lex Maria-anmäler sjukhusets chefläkare det hela till Socialstyrelsen. Det var när personalen blandade till droppvätskan till pojken, som dosen salt blev hela 15 gånger för hög.

När personalen på Västerviks sjukhus gav den för tidigt födde pojken dropp var dosen salt 15 gånger för hög.

Det gjorde att pojkens hjärtrytm rubbades, och han fick åka till Universitetssjukhuset i Linköping för att få vård.

Han klarade sig och mår nu bra igen.