Borgholm

Per Lublin: "Nu vänder vi blad"

13 min

Ölandspartiets ledare Per Lublin svarar nu på delar av kritiken från de partikamrater han vill utesluta ur partiet. Per Lublin bekräftar att partiet har velat begränsa fullmäktigeledamöternas möjligheter att yttra sig i politiska frågor och säger att det har varit nödvändigt för att hålla ordning i partiet.

– Annars får man kanske olika svar beroende på vilken företrädare man frågar.

Att de två kritiska fullmäktigeledamöterna Bodil Rosengren och Thomas Wahlqvist utesluts har inte just med kritiken att göra utan att man har haft samarbetssvårigheter, enligt Per Lublin.

Han tillbakavisar också anklagelserna om att ekonomin inte är i ordning. Kritikerna har gjort gällande att det saknas kvitton för partiets utgifter. Per Lublin har hittills inte visat upp någon redovisning, men hävdar bestämt att partiets partistöd används till rätt sak.

– Inte en krona har gått till något annat än vad det ska.

Då den kritik som riktas mot honom i stora drag liknar sådant som Ölandspartiet själv brukar anklaga makthavarna i Borgholmspolitiken för skulle det nu kunna uppstå en förtroendekris bland partiets väljare.

Men Per Lublin är optimistisk:

– Nu vänder vi blad. Äntligen kan vi syssla med den politik vi är valda för att driva.