Bristfällig utbildning mot mobbning på Högskolan i Kalmar

Bara två av landets 29 lärarhögskolor har en utbildning som ger de blivande lärarna tillräckliga kunskaper för att klara elevvården och förebygga mobbning.

Tolv högskolor ger i stort sett ingen utbildning alls i ledarskap, konflikthantering, mobbning, grupprocesser och barn- och ungdomspsykologi, det visar en kartläggning som Bris har gjort. Nu kräver de att lärarutbildningen ses över.

Sju högskolor har enligt Bris någon men otillräcklig utbildning i dessa ämnen, bland annat lärarutbildningen i Kalmar.

Bäst på att utbilda i elevvård var Musikhögskolan i Malmö och lärarutbildningen vid Uppsala universitet.