Befolkningsminskning i länet

Befolkningen i länet har minskat under årets nio första månader. Vi har sammanlagt blivit 136 färre hittills i år och vi är nu 234 750 stycken. Fast minskningen är inte jämnt fördelad. I fem kommuner har befolkningen istället ökat.

I landet som helhet har befolkningen ökat med nära 31 000 sedan årsskiftet och den 30 september hade Sverige 9 006 405 invånare.