Landstinget måste få ner sjukskrivningarna

Nu vill landstingets revisorer att landstinget kommer tillrätta med långtidssjukskrivningarna hos den egna personalen. Revisorerna föreslår att man går igenom alla sjukskrivningsfall för att hitta lösningar på hur de ska kunna avslutas i rimlig tid. 400 landstingsanställda har i år varit sjukskrivna mer än tre månader.