Kalmarelever nöjda med utbildning i elevvård

Elever på Lärarhögskolan i Kalmar tycker att de får de kunskaper som behövs för att kunna att ta hand om mobbning och andra sociala problem inom skolan. Det strider mot uppgifter som Barnens Rätt i Samhället ,BRIS, redovisat efter att ha gått igenom samtliga 29 lärarhögskolor i landet och konstaterat att bara två av dom ger studenterna tillräckliga förutsättningar i elevvård och Lärarhögskolan i Kalmar tillhörde inte dom. Lärarstuderande Anita Andersson i Kalmar säger till P4 Kalmar att hon anser att det finns flera kurser, till exempel specialpedagogik, konflikthantering o ledarskap, som studenterna senare har nytta av i sitt elevvårdsarbete.