Sjukjournaler blir digitala

Landstingets sjukjournaler ska bli elektroniska och patienten ska kunna följas genom hela vårdkedjan när systemet datoriseras. En av fördelarna blir att informationen om patienten finns att tillgå oavsett var inom landstinget patienten befinner sig. Dessutom kommer vårdarbetet att underlättas och arbetet bli mer effektivt. 65 miljoner kronor satsar Kalmar läns landsting i projektet som ska genomföras under tre år.