Löttorp får behålla folktandvården

Folktandvården i Löttorp kommer att finnas kvar. I ett pressmeddelande skriver landstinget att patientunderlaget är tillräckligt stort och att det finns ett ekonomiskt underlag för att driva verksamheten vidare. Det visar sig efter den försöksperiod med tandläkare Tommy Nederfors som pågått i Löttorp under sex månader. Enligt Tandvårdschef Anders Nylander är det därför är det inte längre aktuellt att stänga folktandvården i Löttorp.