Kondoleansbok för Arafat i Kalmar

Efter beskedet att Yasser Arafat dog natten till torsdagen inrättade socialdemokraterna i Kalmar län en kondoleansbok i sina lokaler i Kalmar.

Enligt Nasim Malik, ansvarig för integrationsfrågor hos socialdemokraterna, är det självklart att ha en kondoleansbok för Arafat eftersom han var en fredsduva. Att lyssna till dem som kallar honom för terrorist eller att han ska ha förhindrat fredsprocessen menar Malik är helt fel.