Svenska skogsägare ser positivt på framtiden

Skogsägarna tror på fortsatt stigande virkespriser de närmaste tre åren, och jämfört med förra året har också tron på förbättrad framtida lönsamhet i skogsbruket ökat.

Det visar Skogsbarometern 2004 som presenterades igår. Bland annat pekar många på att priset på grantimmer är på väg upp och att det finns stor efterfrågan på massaved.

Lars Johansson, skogsentreprenör från Skogsby utanför Alsterbro säger bland annat att man kan se att timmerhögarna försvinner snabbt från vägkanterna.

Han tror bland annat att uppgången beror på att svenska sågverk moderniserats och blivit effektivare.