Gråsiska årets sista ringmärkta fågel

Det blev inga fåglar fångade på årets allra sista ringmärkardag på Ottenby fågelstation på södra Öland eftersom måndagen var alldeles för blåsig. Så årets sista ringmärkta fågel blev den gråsiska som fångades in i söndags.

Över 25 500 fåglar har försetts med ring under säsongen. -Antalsmässigt är detta år faktiskt det näst bästa någonsin i fågelstationens historia, säger Per Österman, ringmärkare på Ottenby, enligt ett pressmeddelande. Över 150 olika arter har ringmärkts, vilket lär bli ett svårslaget årsrekord.