Öland

Nya uppgifter kring Svärdets position

Riksantikvarieämbetet tror sig nu veta ungefär var skeppet Svärdet från 1600-talet ligger någonstans. Enligt myndigheten är det sannolikt att vraket ligger utanför Sveriges sjöterritorium.

Dykarlaget från Deep Sea Productions har ännu inte velat uppge positionen, av rädsla för att skeppsvraket skulle utsättas för exempelvis plundrare.

Dykarna anmäldes till polisen för att de misstänktes ha bärgat föremål från vraket. Enligt Riksantikvarieämbetet förändrar inte de nya uppgifterna någonting när det gäller den anmälan.

"En person vi båda litar på"

– Det här gänget ville inte ge ifrån sig någon position. Då har vi hittat en person som vi båda litar på, berättar Peter Norman på Riksantikvarieämbetet när P4 Kalmar ringer upp honom.

-- Den här personen har fått positionen från det här gänget och på olika sätt konstaterat att vraket ligger mellan 280 och 700 meter öster om territorialgränsen, som den är utmätt på sjökortet.

Oklart var gränsen går

Enligt Peter Norman råder det en osäkerhet om exakt var den svenska gränsen går i området öster om Öland. Den kan skifta på ungefär 500 meter.

– Så i teorin kan vraket fortfarande ligga innanför territorialgränsen, men vi har så länge nöjt oss med det här beskedet. Vi vill fortfarande ha reda på positionen, men det är ändå ett steg framåt för oss.

Innebär det här att det är lättare för eventuella vrakplundrare att hitta vraket?

– Det vet jag inte, det tror jag inte. Det är de uppgifterna som vi fått. Vi råder under offentlighetsprincipen.

Utredningen snart klar

Samtidigt arbetar åklagare Åsa Adolfsson vidare med utredningen i Kalmar.

– Vi börjar bli klara, säger hon till P4 Kalmar.

Om skeppet skulle ligga innanför territorialgränsen måste den som vill bärga föremål i förväg söka tillstånd hos länsstyrelsen.

Ligger vraket däremot på internationellt vatten gäller andra regler, skriver Riksantikvarieämbetet:

Om vraket ligger utanför gränsen – på internationellt vatten – ska det bärgade föremålet snarast anmälas hos Riksantikvarieämbetet, länsstyrelse, länsmuseum, polisen eller kustbevakningen.