Kd vill ha värdighetsgaranti för äldre

Kristdemokraternas Cathrine Pålsson från Fliseryd var idag med och presenterade partiets förslag till en värdighetsgaranti för äldre. Garantins tolv punkter menar de ska förhindra att de hundra tusentals äldre som bor på servicehus eller i ordinärt boende ska drabbas av undernäring, vätskebrist och liggsår. Det kristdemokraterna efterlyser är bland annat att det ska finnas en läkare knuten till varje äldreboende och till varje hemsjukvårdspatient, att alla som vill ska få ett eget rum och att det ska finnas skilda vårdenheter för demenssjuka och andra boende.

De övriga punkterna är att senior- och äldreboende ska erbjudas i eller i närheten av den kommundel där vederbörande tidigare bott, en patient ska inte behöva ligga och vänta innan en blöja byts, det ska finnas tillräckligt med personal för att hjälpa till med mat och dryck, det ska finnas så mycket personal att varje patient får känna sig ompysslad, observerad och personligt tilltalad, och så ska det  finnas tillräckligt med personal så att alla patienter som så orkar hjälps upp ur sina bäddar i rimlig tid och dessutom får komma ut i andra miljöer än det egna rummet. Det ska vara en självklarhet att ta till vara ideella insatser som erbjuds inom äldreomsorgen, det ska finnas så god tillgång till personal att ingen behöver dö i ensamhet. Det ska finnas ett rehabiliterande synsätt i omvårdnaden för att bevara eller öka den äldres funktioner så långt det är möjligt och så ska det finnas en samordning och uppföljning av läkemedelsförskrivningen till äldre i det särskilda boendet.