Småland

Fler vill äga vindkraftverk

1:34 min

Intresset för att vara med och äga vindkraftverk ökar. Runt om i Småland och Östergötland har det byggts flera vindkraftverk för andels- eller aktieägande och entusiasmen är stor. Andelarna till ett verk i Kalmar tog nyligen slut snabbare än beräknat.

– Vi upplever att det strömmar till allt eftersom, och att vi hittar nya former och kundgrupper: småföretag, bostadsrättsföreningen och så vidare. Så det rullar på, säger Ulrika Gotthardsson på Jönköpings Energi.

Det är ungefär ett år sen som Jönköpings Energi startade sitt andelsägda vindkraftverk. Och runt om i Småland finns det många liknande exempel.

Snabbare än räknat i Kalmar

Andelsägande går ut på att kunden köper andelar av kraftverket i en ekonomisk förening för ett visst antal kilowattimmar som kunden sen betalar ett fast och billigare pris för.

Intresset tycks bli allt större inte minst bland företag och bostadsrättsföreningar. Kalmar Energi sålde precis ett nytt vindkraftverk i andelar och det gick snabbare än marknadschefen Staffan Larsson hade räknat med.

Ytterligare vindkraftverk på väg

– Det tog knappt en månad, sen var vindkraftverket helt inräknat. Det gick lite fortare än vad vi trott och det var intresset från företag som var lite större än vi förväntat oss, säger han.

Nu planerar Kalmar Energi för ytterligare ett andelsägt vindkraftverk. Tekniska Verken i Linköping har också tre nya vindkraftsprojekt på gång som kommer att ha en stor ägarspridning.

"Väldigt positivt"

Även Bixia som hanterar elhandel åt bland andra Växjö Energi har byggt vindkraftverk under senare år – som sålts i andelar i form av aktier.

Och Ulrika Gotthardsson på Jönköpings Energi tror att andelsägande är här för att stanna:

– Vi tyckte att det var väldigt positivt att man som medlem känner att man är med och äger ett verk.

Men om jag bara köper vindkraft, vad händer då när det inte blåser?

– Så klart, oavsett om det blåser eller inte, så får man el. Det man behöver utöver sin vindel köper man på vanligt sätt.