Kalmar

Flera grannar kritiska till Gota Media-huset

5:02 min

Det planerade bygget av Gota Medias huvudkontor på Kvarnholmen i Kalmar har vållat debatt de senaste månaderna. De flesta politikerna är positiva. P4 Kalmar fick svar från 25 av 75 berörda hushåll som bor nära byggplatsen, de klart flesta av dem var tydligt kritiska.

På Kvarnholmens norra ände med Systraströmmen som granne och vattentornet som spejar ner på parkeringen och grönytan omkring vill Gota Media bygga sitt nya huvudkontor. En detaljplan som gör möjlighet till det har nyligen godkänts av kommunfullmäktige i Kalmar, men inte utan debatt och den har överklagats av såväl missnöjda politiker som en av grannarna.

25 svarade

Det finns 75 hushåll som kan sägas vara grannar till tomten. Vi bad dem tycka till i en kort enkät. 25 av dem, var tredje, svarade. Visserligen är det för få för att dra statistiska slutsatser, men trenden var ändå tydligt negativ, 17 var helt emot. Tre brydde sig inte. Fem var för.

En av de kritiska rösterna skriver:

Tycker inte designen passar in på Kvarnholmen. Tycker att ska det göras något på den platsen ska det vara att fixa till strandpromenaden. En byggnad, som dessutom inte på något vis är tillgänglig för allmänheten, är bara slöseri av den platsen, och utsikten.

En annan skriver:

Att ta en stor del av detta område och använda till kontorshus känns helt fel, det vore skillnad om det var ett annat bygge som skulle komma allmänheten till del.

En av de grannar som däremot är positiva är Inger Nordenhem som inte ser det som ett ingrepp i miljön utan som en välbehövd satsning:

– Jag uppfattar det som att det blir en väldigt fin grönyta som blir planerad istället för att nu är enbart parkeringsplats och lite mer av buskage, så det tycker jag är väldigt positivt och sen när jag sett ritningarna så tycker jag att det skulle bli en fördel för stadsbilden, jag tycker det ser väldigt lockande ut, säger hon.

Flera överklaganden

Just nu inväntar kommunen hur det ska gå med alla de överklaganden som kommit in. Går detaljplanen igenom den processen hoppas samhällsbyggnadsnämndens ordförande Mattias Adolfsson (S) att alla, även de kritiska grannarna, på sikt ska acceptera det som enligt honom själv blir bättre än vad det är i dag.